Skelager Kollegiet

 
Midlertidig
Seneste overførsel
Time: 02/03/20 02:54:09
Tilledt effekt
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status for anlægget
Status
1 x Offline
Error
fejlfri
Beskrivelse af anlæg
Oplysninger om anlægget
Serialnumber:
Anlægsydelse:
Placering:
Tagets hældning:
Location:
1083687155
DC 12 kWp
ingen angivelser
ingen angivelser
DK - 8240 Aarhus
Inverter
Mængde
Producent
Type
1
Astronergy
Astro 12kW
Moduler
Mængde
Producent
Type
ingen angivelser
ingen angivelser
ingen angivelser