Dania Kollegiet

 
Midlertidig
Seneste overførsel
Time: 28/05/20 23:04:19
Tilledt effekt
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status for anlægget
Status
3 x Offline
Error
fejlfri
Beskrivelse af anlæg
Oplysninger om anlægget
Serialnumber:
Anlægsydelse:
Placering:
Tagets hældning:
Location:
1617660695
DC 40 kWp /
AC 29 kVA
ingen angivelser
ingen angivelser
DK - 8200 Århus N
Inverter
Mængde
Producent
Type
1
Astronergy
Astro 18kW
2
Astronergy
Astro 10kW
Moduler
Mængde
Producent
Type
ingen angivelser
ingen angivelser
ingen angivelser