Midlertidig
Seneste overførsel
Time: 10/01/17 06:55:41
Tilledt effekt
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status for anlægget
Status
1 x Offline
Error
fejlfri
Oplysninger om anlægget
Serialnumber:
Anlægsydelse:
Placering:
Tagets hældning:
Location:
1613925808
DC 9.6 kWp /
AC 9 kVA
ingen angivelser
DK - 9330 Dronninglund
Inverter
Mængde
Producent
Type
1
KACO
100TL
Moduler
Mængde
Producent
Type
ingen angivelser
ingen angivelser
ingen angivelser