Arne Hansen

 
Midlertidig
Seneste overførsel
Time: 28/05/20 22:51:38
Tilledt effekt
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status for anlægget
Status
1 x Offline
Error
fejlfri
Oplysninger om anlægget
Serialnumber:
Anlægsydelse:
Placering:
Tagets hældning:
Location:
1348123156
DC 5.17 kWp /
AC 9 kVA
180°
25°
DK - 9310 Vodskov
Inverter
Mængde
Producent
Type
1
KACO
100TL
Moduler
Mængde
Producent
Type
22
Kuafu
MB660-235 (mono)