Grønjordskollegiet - Blok 4

 
Midlertidig
Seneste overførsel
Time: 29/05/20 00:05:18
Tilledt effekt
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Status for anlægget
Status
3 x Offline
Error
fejlfri
Beskrivelse af anlæg
Oplysninger om anlægget
Serialnumber:
Anlægsydelse:
Placering:
Tagets hældning:
Location:
811603046
DC 50 kWp
ingen angivelser
ingen angivelser
DK - 2300 København
Inverter
Mængde
Producent
Type
1
Growatt
Astro 10kW
2
Growatt
Astro 20kW
Moduler
Mængde
Producent
Type
ingen angivelser
ingen angivelser
ingen angivelser